Management, Advies en Communicatie

MAC-4all is geëvolueerd tot dé totaalaanbieder op het gebied van Management, Advies en Communicatie. Branche onafhankelijk. Even warmlopen: crisismanagement, financieel management, management & executive search, projectmanagement, training – individueel en in groepsverband, verbetermanagement, schrijven van een marketingcommunicatieplan, marktonderzoek, opstellen van een ondernemingsplan, begeleiden van (young) startups, statistiek, app ontwikkeling, branding in de breedste zin van het woord, content marketing, huisstijlontwikkeling, social media ondersteuning, vertaaldiensten en webdesign. Profit en non-profit klanten bevinden zich door het hele land. Wij gaan zelfs grensoverschrijdend. Een sterk staaltje creativiteit is te vinden aan de Mr. D.U. Stikkerstraat 10 te Arnhem (kantoor 2.11). MAC-4all, dat loont!

Klantsucces is ons belangrijkste drijfveer. Onze korte lijnen zorgen ervoor dat wij snel kunnen schakelen. De verhuizing van ons kantoor naar Arnhem past bij de frisse wind die door onze organisatie waait. Goed, beter, best! Het gaat bij ons om de wil om te winnen. Wij weten wat er nodig is om te presteren op het moment suprême.

De combinatie van onze jonge en (iets) oudere geest vormt de juiste cocktail voor het kunnen versterken van de waarden van jouw organisatie.

Waarom MAC-4all?

MAC-4all heeft gedurende de afgelopen jaren diverse organisaties succesvol opgetuigd. Wij ontwikkelen en implementeren (promotie)materiaal, met als doel merken op te bouwen en te versterken. Stel: je hebt een probleem en weet niet wat te doen. Welke optie is nu eigenlijk de beste? Je twijfelt… moet je actie ondernemen of besluit je het nog even uit te stellen? We leven in een tijd die wordt gekenmerkt door ‘think big, act small’. Innovaties veranderen het gedrag van organisaties en de consument. Standaard businessmodellen gaan op de schop. Wij horen je al denken: hoe kan ik vandaag de dag nog inspelen op de steeds veranderende behoeften en wensen van mijn doelgroep? Door middel van een gedegen (markt)onderzoek word je voorzien van essentiële informatie om de juiste keuzes te maken. Keuzes die ervoor zorgen dat je vandaag, maar ook zeker morgen geen kansen meer laat liggen. Als bijvoorbeeld blijkt dat er een markt is voor jouw dienst of product dan beschikken wij over een breed netwerk van interim professionals die graag richting geven aan (complexe) vraagstukken. Stel samen met MAC-4all een programma op waar jullie met (een deel van) het team de gezamenlijke visie gaan bepalen. Remember: medewerkers zijn de motor achter jouw organisatie. Als adviseur zijn wij onder meer gesprekspartner voor het management op het brede terrein van bedrijfsadvies en -communicatie. Een goede interne verhouding is het fundament van een organisatie. Als dit alles staat, legt team MAC-4all de basis voor het activeren van een merk, bedenkt slimme marktbewerking concepten en speelt in op de verwachtingen en wensen van jouw doelgroep.