Advies

In deze tijd is (bijna) alles aan verandering onderhevig. Wellicht herkenbaar in de branche waarin jij opereert?! Om als organisatie in te kunnen spelen op veranderingen in de markt, is het essentieel om voortdurend (markt)onderzoek te doen. Wij beschikken over commercieel inzicht. In grote lijnen houdt dat in dat MAC-4all inzicht heeft in de werking van de markt en hoe hier maximaal van geprofiteerd kan worden.

Marktverkenning

Als je als (startend) ondernemer een 'concreet' idee voor een product of dienst hebt, kan het soms lastig zijn om te bepalen wat de kansen en bedreigingen op de markt zijn. In deze tijd duikt de concurrentie plotseling op. Waar moet je beginnen? Ons team brengt nieuwe doelmarkten en concurrenten op een professionele wijze in kaart. Ook voor het vaststellen van (toekomstige) trends op een bestaande markt kun je bij ons terecht. In overleg voert ons team een markt-/haalbaarheidsonderzoek uit om erachter te komen welke investering voor jouw organisatie het meest aantrekkelijk is. MAC-4all helpt je graag met het maken van een concrete en deskundige vertaalslag van de marktinformatie naar de marktpositionering. Wij beschikken over de kennis en middelen om een gedegen marktonderzoek te ontwerpen, op te zetten en uit te voeren.

Customer journey

Om op een juiste wijze in te kunnen spelen op het gedrag van jouw (potentiële) doelgroep is het van groot belang om inzicht te krijgen in de 'klantreis' die zij afleggen. Waar scoor je als organisatie punten en waar laat je steekjes vallen? Mede afhankelijk van jouw doelgroep, bepalen we op welke manier het onderzoek uitgevoerd zal worden. MAC-4all doorloopt de fases die jouw klant doorloopt tot in de puntjes. Van bekendheid, overweging en voorkeur tot de daadwerkelijke 'aankoop'. Deze stappen zullen ongetwijfeld in meer of mindere mate aan bod komen. De verschillende stakeholders en hun specifieke eigenschappen worden in elk geval in kaart gebracht, zodat je jouw bedrijfsactiviteiten hier perfect op kunt afstemmen. Ga je mee op reis? Wij zijn thuis in het in kaart brengen van de offline en de online klantreis.

Doelgroeponderzoek

Het kan verleidelijk zijn om ervan uit te gaan dat 'iedereen' zich tot jouw product of de dienst aangetrokken voelt. Het is weliswaar verstandig om concreet op papier te zetten wíe je wilt bereiken en waar je hen kunt vinden. Je klant kennen maakt dat je jouw communicatie effectief op de doelgroep kunt afstemmen. Door middel van een doelgroeponderzoek brengen wij in kaart wie jouw (potentiële) klanten zijn en op welke wijze je ze kunt aanspreken. Wanneer je een helder beeld hebt van de behoeften van de klant, kun je er met behulp van (marketing)communicatie voor zorgen dat jouw doelgroep zich aangesproken voelt tot het product of de dienst. Het bepalen van jouw doelgroep is essentieel, maar tijdrovend. Daarom neemt team MAC-4all deze uitdagende klus graag van je over. Op basis van de informatie die wij aanleveren kun je een goed doordachte keuze maken die je zal helpen om jouw doelgroep zo effectief mogelijk te bereiken.

Klanttevredenheidsonderzoek

Een tevreden klant is vaak loyaal aan een organisatie en beveelt deze soms zelfs aan bij anderen. Met andere woorden, tevreden klanten zijn belangrijk voor het succes van een organisatie. Bovendien is het goedkoper om een bestaande klant te behouden dan nieuwe klanten te werven. Oftewel, tevreden klanten zorgen voor een hogere omzet. Wat zijn de verwachtingen van jouw klanten? Hoe ervaren zij de prestaties van jouw product of dienst? Door middel van het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek helpt team MAC-4all je te inspireren en nieuwe ideeën te geven om zo de verwachting van de klant te overtreffen. Zo’n dergelijk onderzoek geeft nieuw inzicht in hetgeen waar klanten tevreden of ontevreden over zijn. Ons team kijkt samen met jou naar het ontwerpen, opstellen en uitvoeren van het onderzoek, ongeacht het doel. Op basis van het advies dat we opleveren, kan jouw organisatie reële toekomstplannen creëren en zich in het vervolg richten op de sterke en/of verbeterpunten om de klantbeleving te optimaliseren.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkers kunnen een grote bijdrage leveren aan het succes van een organisatie. Met betrokken medewerkers, wordt het succes van jouw organisatie naar een nóg hoger niveau getild. Ons ervaren onderzoekers helpen je graag om, met behulp van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, de sterktes en zwaktes van de organisatie in kaart te brengen. Ook de kansen en bedreigingen vanuit het perspectief van de medewerkers zullen worden meegenomen. Het verkrijgen van inzicht hierin vergroot immers de kans op een succesvolle toekomst! Jouw doel is ons uitgangspunt. Zo is ons onderzoek altijd aangepast aan de wensen van de klant. Wij bezorgen jou een betrouwbaar en effectief onderzoek dat is voorzien van essentiële feedback en gedetailleerd advies. Zo ben je in staat om een weloverwogen keuze te maken waardoor je als organisatie in de toekomst beter presteert.

 Naamsbekendheidonderzoek

Om jouw producten of diensten te kunnen overwegen moeten potentiële klanten deze wel kennen. Vandaar dat naamsbekendheid cruciaal is voor het succes van een organisatie. Daarnaast zorgt naamsbekendheid voor meer klanten en uiteindelijk ook voor meer winst. Team MAC-4all kan je helpen inzicht te krijgen in de bekendheid van jouw organisatie door middel van een naamsbekendheidsonderzoek. Wij geven hierbij niet alleen inzicht in hoe bekend jouw organisatie is bij de doelgroep maar ook in hoe deze bekendheid tot stand is gekomen. In overleg kunnen we dit zelfs combineren met een imago-onderzoek waarbij we kijken naar het beeld dat de doelgroep van de organisatie heeft. De uitkomsten vormen een basis voor het effectiever inzetten van marketing- en communicatiemiddelen, zodat (potentiële) klanten je niet meer kunnen vergeten.

Positioneringsonderzoek

Op professionele wijze zorgen wij voor een gedegen analyse van de concurrentie, een essentiële factor voor een goede positionering. Wanneer heb jij voor het laatst echt de merkbeleving geanalyseerd? Het team van MAC-4all werkt samen met jou om de optimale positionering te bepalen, want een duidelijk gecommuniceerd beeld, versterkt de concurrentiepositie. Hierbij komt ook de segmentatie van de doelgroep aan bod. Door de beleving van jouw merk, inclusief de wensen en kenmerken, op een vakkundige wijze weer te geven, wordt een concreet beeld geschept van hoe jouw organisatie zich het beste “op de kaart kan zetten”. Hierbij houdt MAC-4all rekening met de doelgroep, de concurrenten en met de eigenschappen van de organisatie. De resultaten creëren een realistisch beeld van het onderscheidend vermogen van jouw organisatie. Zo kun jij in het vervolg je klanten bij je houden.

Marketingcommunicatieplan

Een sterke concurrentiepositie, welke organisatie wilt dat nou niet? Heldere communicatie is daarvoor onmisbaar. Als je er zeker van wilt zijn dat jouw communicatie ook daadwerkelijk bereikt wat je wilt, dan is het hoog tijd om een communicatieplan op te stellen. Samen met jou kijkt MAC-4all naar de boodschap, de doelgroep, de doelstellingen, strategie en de middelen. Op basis hiervan worden de meest geschikte communicatiemiddelen gekozen. Het plan dat wij opleveren bevat helder geformuleerde doelen, prioriteiten en een inzicht in de kosten. Uiteindelijk heeft het plan slechts één doel: met een duidelijk en overtuigend gecommuniceerd beeld, een sterke concurrentiepositie neerzetten. Ongetwijfeld een must voor iedereen die op een professionele wijze wilt communiceren!

Toetsing methoden van onderzoek

Stel je wilt een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. Een tevreden klant komt immers nog eens terug en levert een positieve bijdrage aan het imago van de organisatie. Maar hoe tevreden zijn de klanten? Als je een enquête hebt opgesteld met vragen, wil je zeker weten dat je met deze vragen de juiste antwoorden krijgt. Dit is waar team MAC-4all kan bijspringen. Wij begeleiden jou bij het opstellen en schrijven van een onderzoek en het opstellen en controleren van je vragenlijst. Ook kun je ons benaderen voor het controleren van de validiteit, betrouwbaarheid of representativiteit. De kwaliteit van je onderzoek is tenslotte zeer belangrijk voor de betrouwbaarheid van de informatie. Ons team helpt je graag bij het beoordelen van de kwaliteit. Zo kun je er te allen tijde vanuit gaan dat je resultaten waardevol zullen zijn.

Young startups

Voor startende ondernemers zijn wij dé partij om de eerste stappen richting succes te zetten. De behoefte aan het snel kunnen testen van business ideeën wordt, door het snel groeiende aantal (young) startups, alsmaar groter. MAC-4all heeft de juiste kennis in huis om te adviseren welke technologie wel of niet nodig is om te (blijven) innoveren. Met onze software partner op de achtergrond kan niet alleen jouw (bedrijfs)idee worden uitgedacht, maar zorgen wij ook voor de daadwerkelijke realisatie.

Door middel van marktonderzoek geven wij inzicht in de kansen van jouw nieuwe product of dienst in de markt. Trends en ontwikkelingen houden wij nauwlettend in de gaten! Door je nieuwe inzichten te geven over hoe je effectief op de markt kunt inspelen, hopen wij jou te inspireren. Wij denken actief met je mee, bieden je praktisch toepasbare inzichten en geven je concrete actiepunten. Gedurende het proces word je professioneel begeleid. MAC-4all is er voor startende, grote en kleine, profit- en non-profit organisaties. Ongeacht de sector.

Onze onderzoeken sluiten wij af met een adviesrapport, voorzien van essentiële informatie die je helpt om de juiste keuzes te maken. Onze communicatieprofessionals helpen je ook graag met het visualiseren van het advies. Onze mogelijkheden zijn eindeloos!

Van strategie tot implementatie

Laat jouw verhaal landen. MAC-4all bouwt, verbeeldt en vertelt (bedrijfs)verhalen. Onze vakspecialisten (financieel adviseurs, marktonderzoekers, conceptontwikkelaars, copywriters, DTP'ers, offline- en online mediaspecialisten, strategen en app- & webdevelopers) werken een vraagstuk “van strategie tot implementatie” uit.

Strategie

Door intensieve brainstormsessies wordt de kern van jouw organisatie blootgelegd. Deze waardevolle input vormt de basis voor het creëren van een ‘merkwaardige’ identiteit. Het liefst op één A4 in een voor iedereen te begrijpen taal. Door het onderscheidende vermogen van jouw organisatie te onderstrepen word je pas écht opgemerkt! Durf jij het aan?

Concept & creatie

Onze doorgewinterde conceptdenkers zorgen ervoor dat offline- en online middelen (naadloos) op de eerder geformuleerde strategie aansluiten. Goed voorwerk maken wij af door ruimtelijke contouren en typografie om te zetten in een visuele vorm die iedereen begrijpt. Door onze adviezen stapsgewijs op te volgen ligt de wereld voortaan aan jouw voeten!

Implementatie

Wij hanteren een samenwerkingsmodel. Laat jouw (bedrijfs)verhaal doorvertalen naar de dagelijkse praktijk. Met onze kennis is het mogelijk om een gestructureerde ‘machine’ in werking te stellen. Coaching maakt deel uit van het implementatietraject. Door medewerkers de juiste manier van werken aan te leren geven we 'smoel' aan jouw organisatie!

SAMENWERKEN?

Vraag een geheel vrijblijvende offerte aan. Klik hier!

BOVEN